DVOKOMPONENTNA TERMO I HIDROIZOLACIJSKA PJENADvokomponentna disperzivna poliuretanska pjena predstavlja novu generaciju termo i hidroizolatora. Disperzivna poliuretanska pjena zatvorenih stanica i disperzivna poliuretanska pjena otvorenih stanica. Oba proizvoda karakterizira vrlo niska provodljivost topline i stoga su oni izvanredni termoizolacijski materijali. Nezaobilazna prednost termoizolacije pjenom jeste ta što, u usporedbi sa tradicionalnim tehnologijama, disperzivna pjena, radi same njene prirode, savršeno ispunjava sav raspoloživi prostor, pa i najsitnije praznine i kutove. Po nanosu pjene na površinu, ona za nekoliko trena nabubri iskorištavajući vlastitu vlagu. Bubrenjem materijal prijanja uz površinu konstrukcije i stvara savršeni hermetički sloj zajedno sa podlogom na koju je nanesen. Pored toplinskoga izoliranja u velikoj mjeri ublažava vanjske zvukove i ne propušta prah, zrnca alergenata i peludna zrnca. U odnosu na tradicionalne tehnologije ove pjene pružaju neusporedivu učinkovitost i kvalitetu koja se sa pravom očekuje od termoizolatora. Osobine prskane pjene na površini imaju neusporedive prednosti, u odnosu na starije izolacijske tehnologije u obliku tabli ili role, koje su za ove nove jednostavno nedostižne.

A-HIDROPUR-poliuretanska pjena otvorenih stanica

Poliuretanska pjena otvorenih stanica u prvome redu pogodna je za zamjenu vlaknastih izolacijskih materijala (staklene i kamene vune). Radi strukture otvorenih stanica, ovaj izolacijski materijal nije otporan na tlak, treba ga čuvati od dodira sa vlagom i treba ga zaštiti folijom za zaštitu od kondenzacijske vlage. Pjena je dvokomponentna čiji je sastav strojno reguliran i izmiješan. Materija je polutvrde strukture otvorenih stanica, odnosno termoizolacijski sustav poliuretanske meke pjene. Po nanošenju tečne mješavine raspršivanjem po površini za nekoliko trenutaka poraste 120 puta i sve to ne utičući štetno na okolinu, isključivo pomoću vlastite vlažnosti kao pokretača. Ovakva nabubrenost materije rezultira neviđeno nisku gustoću oko 8 kg/m3. Dok pjena raste lijepi se na podlogu i rubne strukture i zajedno sa podlogom, na koju je nanesena, stvara hermetički sloj. Gotova pjena je prozračna i laka, a na dodir je prijatan baršunasti izolacijski materijal. Radi svoje strukture otvorenih stanica, ova pjena je pogodna za primjenu u unutrašnjosti građevinskih objekata, a radi svoje male gustoće i jako niske otpornosti na tlak ovaj izolacijski materijal predstavlja toplinsku izolaciju koja se ne smije fizički opterećivati. Prije svega pogodna je za izoliranje drvenih ili montažnih kuća sa metalnom konstrukcijom i za toplinsko izoliranje okvirnih konstrukcija zgrada i za izoliranje pregradnih zidova.

A-HIDROPUR-poliuretanska pjena zatvorenih stanica

Poliuretanska pjena zatvorenih stanica ima nevjerojatnu učinkovitost pri toplinskoj izolaciji. Struktura zatvorenih stanica pjene osigurava neprobojnost vlage kroz cijeli presjek nanesenog sloja izolacijske pjene, te se tako može koristiti i kao hidroizolator. Posebna joj je osobina ta što je otporna na stvaranje kondenzirane vlage, pa stoga nije potrebno radi toga u izolaciju ugrađivati posebnu foliju za zaštitu od kondenzacije vlage. Gustoća mase joj je 35 kg/m3 i ima dovoljnu čvrstoću za otpornost na tlak od 150 kPa, što omogućava materiji postojanost na habanje. Materija se lijepi za površinu brzinom super-lijepka. Uzimajući sve ovo u obzir, uporabom ove materije otvaraju nam se takve nove mogućnosti, ne samo radi njene veće učinkovitosti, već i radi brže i u posljednjem redu jeftinije izvedbe radova, što je izdvaja u natječaju sa ostalim izolacijskim tehnologijama. Pored izoliranja građevinskih objekata prskana izolacijska pjena može se rabiti i za izoliranje karoserija vozila i njihovih kabina. A-HIDROPUR predstavlja pravi prodor u svijetu termoizolacijskih materijala. On posjeduje brojne izvanredne nove osobine u usporedbi sa ostalim izolacijskim materijama, koje su u tolikoj mjeri korisne, da je gotovo čini magičnom materijom. Poliuretanska pjena zatvorenih stanica A-HIDROPUR je dvokomponentna materija zatvorenih ćelija, odnosno termoizolacijski sustav u vidu čvrste poliuretanske pjene. Čuva prirodni okoliš, budući da su komponente smole obnovljive. Sastoji se od materija biljnog podrijetla (sojino ulje), recikliranih plastičnih masa, (iz plastičnih boca), dok je materija za poticanje bubrenja HFC 245fa, koja ne sadrži štetne materije čijom bi se emisijom oštećivao ozonski omotač. Tijekom izvedbe izoliranja materija pjene nabubri toliko da joj se volumen uveća za 30 puta. Pri tomu se lijepeći za površinu stvara hermetički sloj po cijeloj izoliranoj površini. Prskana poliuretanska pjena zatvorenih ćelija jedna je od najboljih materija na svijetu koje hermetički izoliraju površine. Protočnost zraka joj iznosi 0,00004 1/sm2 što je mnogo manje nego je otpornost polietilske folije na kondenziranu vlagu (0,0004 1/sm2). A-HIDROPUR jeste pravi as u teškoj kategoriji. Gustoća od 35 kg/m3 i tlačne otpornosti od 195 kPa (10%) garantira kamenu tvrdoću pjene, koja u velikoj mjeri doprinosi stabilnosti konstrukcije i njenoj čvrstoći. Ovom pjenom, ne samo što eliminiramo propuh, već ona ne propušta ni propuh od olujnih vjetrova kroz izolirane montažne objekte. U SAD-u, full-length ispitivanja pokazala su da drvene i metalne konstrukcije OSB podloge izdržavaju opterećenje ca. 25%, dok gipsane podloge mogu tolerirati veća opterećenja i do 200% ukoliko su slojeviti zidovi od tih materijala izolirani izolacijskom pjenom zatvorenih stanica.

Karakteristike materijala

Promidžbeni materijal

Za sve dodatne informacije uz HIDROPUR i POLYUREU slobondno nas kontaktirajte, ili zatražite promidžbeni DVD Disc. Možete također navesti na kojem jeziku želite navedenu prezentaciju.

Kontaktirajte nas

Možete nas pronaći na dolje navedenoj adresi ili nas kontaktirajte na navedene telefone.

Adresa: Bakarska 22, 31000 Osijek
Telefon: +385 98 90 00 006
Instagram: https://www.instagram.com/purtech_hr/
E-mail: info@purtech.hr